lokalnyhit.pl

Biuro Rachunkowe Arkadia


Usługi księgowe

 

Pełna księgowość

W ramach prowadzenia pełnej księgowości zajmujemy się tworzeniem planu kont, weryfikacją dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, ewidencją zdarzeń gospodarczych, ewidencją środków trwałych, ewidencją VAT, uzgadnianiem kont rozrachunkowych, sporządzaniem zestawień księgowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych, rozliczaniem z Urzędem Skarbowym, sporządzaniem sprawozdań do GUS.

 

Księga przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zajmujemy się weryfikacją dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, ewidencją zdarzeń gospodarczych, ewidencją środków trwałych, ewidencją VAT, rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, sporządzaniem sprawozdań do GUS.

 

Ryczałt ewidencjonowany

W ramach prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego zajmujemy się weryfikacją dokumentów księgowych pod względem rachunkowym, ewidencją zdarzeń gospodarczych, ewidencją środków trwałych, rozliczeniami z Urzędem Skarbowym.

 

Kadry i płace

Oferujemy prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników, kart zasiłkowych, sporządzanie oraz dostarczanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego deklaracji oraz rozliczeń, sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.


Usługi dodatkowe

Doradztwo przy rejestracji działalności gospodarczej,  likwidacja firmy. Sporządzanie sprawozdań finansowych( bilans, rachunek zysków i strat), sprawozdań dla celów statystycznych do GUS, PFRON, NBP, urzędów celnych, ochrony środowiska, itp. Zeznań rocznych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych PIT, CIT.
Analizy ekonomiczno-finansowe, sporządzanie wniosków kredytowych oraz dokumentacji do ofert przetargowych.
Analizy efektywności projektów inwestycyjnych, identyfikacja możliwych źródeł ich finansowania i wybór optymalnego wariantu.
Pomoc w pozyskaniu dotacji na inwestycje, sporządzanie biznes planów.

Napisz do nas

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Aby wysłać formularz musisz wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wiadomość została wysłana, dziękujemy!
Zawartość tego formularza została przed chwilą wysłana.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony:
www.arkadia24.pl